Autorzy Dolczewski Zygmunt 
Tytu│ Najstarszy zamek 
Dodatek w: "Spotkania z Zabytkami", 6/1998 
Wydawnictwo  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Wydane Warszawa - 1998
ISBN ISSN 0137-222X