Autorzy Mieszkowski Wojciech 
Tytuł Średniowieczny i romantyczny 
Dodatek w: "Spotkania z Zabytkami", 3/1998 
Wydawnictwo  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Wydane Warszawa - 1998
ISBN ISSN 0137-222X