Autorzy Kochanowski Marian 
Tytuł Krzyżacki dwór obronny w Grabinach-Zameczku w świetle badań archeologicznych 
Dodatek w: Z otchłani wieków Pomorza Gdańskiego 
Wydawnictwo  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
Wydane Gdańsk - 1998
ISBN PL ISSN 83-85824-65-0