Autorzy Ku¶ Wiesław 
Tytuł Badania archeologiczne ¶redniowiecznej wieży cylindrycznej na Górze Zamkowej w Cieszynie, województwo bielskie 
Dodatek w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku 
Wydawnictwo  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska 
Wydane Katowice - 1997
ISBN ISBN 83-85871-11-X