Autorzy Tarasiński Arkadiusz, Nocuń Przemysław 
Tytuł Badania archeologiczno-architektoniczne zamku w Chudowie, województwo śląskie 
Dodatek w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2001-2002 
Wydawnictwo  Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Wydane Katowice - 2004
ISBN ISBN 83-85871-33-0