Autorzy Andrzejewski Aleksander, Pietrzak Janusz 
Tytuł Nowożytna "fortalicja" w Gorzkowicach, gmina loco województwo piotrkowskie 
Dodatek w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archeologica 21, 1997 
Wydawnictwo  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 
Wydane Łódź - 1997
ISBN