Autorzy Horwat Jerzy 
Tytu│ Jeszcze raz o zamku w Bytomiu 
Dodatek w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom XIII 
Wydawnictwo  Muzeum w Gliwicach 
Wydane Gliwice - 1998
ISBN ISSN 0860-0937