Autorzy  
Tytu│ Frombork - zespˇ│ katedralny 
Dodatek w: "Spotkania z Zabytkami", 05/1995 
Wydawnictwo  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Wydane Warszawa - 1995
ISBN ISSN 0137-222X