Autorzy Pilch Józef. 
Tytuł Zabytki Architektury Dolnego Śląska 
Dodatek  
Wydawnictwo  Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 
Wydane Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - 1978
ISBN