Autorzy Plewczyńska Danuta 
Tytuł Pałac w Ujeździe 
Dodatek w: "Spotkania z Zabytkami", 02/2003 
Wydawnictwo  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Wydane Warszawa - 2003
ISBN ISSN 0137-222X