Autorzy  
Tytuł Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.I, Zesz.3. Województwo krakowskie, Powiat brzeski 
Dodatek pod red. doc. dra Jerzego Szablowskiego 
Wydawnictwo  Państwowy Instytut Sztuki 
Wydane Warszawa - 1951
ISBN