Autorzy  
Tytuł Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.II, Zesz.7. Województwo łódzkie, Powiat piotrkowski 
Dodatek pod red. Jerzego Z. Łozińskiego 
Wydawnictwo  Państwowy Instytut Sztuki 
Wydane Warszawa - 1953
ISBN