Autorzy  
Tytuł Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.XI, Zesz.17. Dawne województwo bydgoskie, Tuchola i okolice 
Dodatek pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego 
Wydawnictwo  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Wydane Warszawa - 1979
ISBN