Autorzy So│tysowska Aldona 
Tytu│ Rezydencje w Kocku i Siemiatyczach 
Dodatek w: Spotkania z Zabytkami, 4/2003 
Wydawnictwo  Oficyna Wydawnicza TOnZ 
Wydane Warszawa - 2003
ISBN ISSN 0137-222X, INDEKS 377325