Autorzy  
Tytuł Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII-XV wieku. Spisy  
Dodatek opracował Waldemar Bukowski 
Wydawnictwo  BIBLIOTEKA KÓRNICKA 
Wydane Kórnik - 1999
ISBN 83-85213-26-0