Autorzy  
Tytuł Dzieje Warmii i Mazur w wypisach 
Dodatek opracował Stanisław Szostakowski 
Wydawnictwo  Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 
Wydane Warszawa - 1964
ISBN