Autorzy Ruszkowska Urszula 
Tytuł Chełm - Bieławin. U źródeł miasta 
Dodatek w: Badania archeologiczne o początkach historii Chełma, praca zbiorowa pod red. Ewy Banasiewicz-Szykuły 
Wydawnictwo  Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Lublinie 
Wydane Lublin - 2002
ISBN 83-918084-0-8