Autorzy Kubica Ewa 
Tytuł Katalog zabytków wczesnośredniowiecznej architektury monumentalnej Małopolski, Rusi Halickiej i Wołynia 
Dodatek w: Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. XVII 
Wydawnictwo  Muzea Okręgowe w Rzeszowie, Krośnie, Sandomierzu i Tarnowie oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 
Wydane Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Sandomierz, Tarnów - 1996
ISBN ISBN 83-905798-0-4