Autorzy  
Tytu³ Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego 
Dodatek pod red. Bohdana Baranowskiego 
Wydawnictwo  Wydawnictwo £ódzkie, staraniem Towarzystwa Przyjació³ im. Piotrkowa Trybunalskiego 
Wydane £ód¼ - 1989
ISBN