Autorzy  
Tytuł Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.III, Zesz.12. Województwo kieleckie, Powiat włoszczowski 
Dodatek pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff 
Wydawnictwo  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Wydane Warszawa - 1966
ISBN