Autorzy  
Tytu³ Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.X, Zesz.9. Dawne województwo warszawskie, M³awa i okolice 
Dodatek pod red. Izabelli Galickiej i Hanny Sygietyńskiej 
Wydawnictwo  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Wydane Warszawa - 1985
ISBN