Autorzy  
Tytuł Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VII, Zesz.13. Województwo opolskie, powiat raciborski 
Dodatek pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego. 
Wydawnictwo  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Wydane Warszawa - 1967
ISBN