Autorzy Kajzer Leszek 
Tytuł Budownictwo obronne Ziemi Łęczyckiej 
Dodatek (w:) Biuletyn Historii Sztuki,Rok XXXIX Nr 3. 
Wydawnictwo  Instytut Sztuki PAN 
Wydane Warszawa - 1977
ISBN