Autorzy Apel Piotr 
Tytuł Zamki i warownie Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
Dodatek  
Wydawnictwo  Agencja Reklamowo-Wydawnicza OMEGA 
Wydane Bydgoszcz - 1999
ISBN ISBN 83-87459-97-6