Autorzy Długoszewska Wiktoria, Pietrzak Janusz 
Tytuł Badania archeologiczne reliktów umocnień ziemnych w sąsiedztwie ruin zamku w Udorzu, województwo śląskie 
Dodatek w: Badania archeologiczne na Górnym Śląski i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004 
Wydawnictwo  Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Wydane Katowice - 2006
ISBN ISBN 83-85871-48-9