Autorzy Podyma Dorota 
Tytuł Wstępne wyniki badań archeologicznych średniowiecznych reliktów miejskich na placu Grunwaldzkim w Bytomiu, województwo śląskie 
Dodatek w: Badania archeologiczne na Górnym Śląski i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004 
Wydawnictwo  Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Wydane Katowice - 2006
ISBN ISBN 83-85871-48-9