Autorzy Pankiewicz Aleksandra 
Tytu³ Grodziszcze, ¶redniowieczne grodzisko plemienne na Przedgórzu Sudeckim 
Dodatek seria: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Archeologiczne XXXVII 
Wydawnictwo  Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego 
Wydane Wroc³aw - 2005
ISBN ISSN 0081-6302