Autorzy  
Tytu³ Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.I, Zesz.5. Województwo krakowskie, Powiat d±browsko-tarnowski 
Dodatek pod red. doc. dra Jerzego Szablowskiego 
Wydawnictwo  Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Wydane Warszawa - 1951
ISBN