Autorzy  
Tytuł Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.I, Zesz.15. Województwo krakowskie, Powiat żywiecki 
Dodatek pod red. doc. dra Jerzego Szablowskiego 
Wydawnictwo  Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Wydane Warszawa - 1951
ISBN