Autorzy Francke Czesław, Lodowski Jerzy  
Tytuł Późnośredniowieczny zamek w Bardzie w świetle badań archeologicznych z lat 1982-1988 
Dodatek w: Studia Archeologiczne XX, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1232 
Wydawnictwo  Uniwersytet Wrocławski 
Wydane Wrocław - 1991
ISBN