Autorzy  
Tytuł Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.V, Zesz.27. Województwo poznańskie, powiat wągrowiecki 
Dodatek pod red. Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej 
Wydawnictwo  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Wydane Warszawa - 1964
ISBN