Autorzy Gałka Witold 
Tytuł Z badań nad rozwojem ośrodka miejskiego w Szamotułach do końca XV w. 
Dodatek w: "Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza" T. 15, z. 2 
Wydawnictwo  Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Poznaniu 
Wydane Poznań - 1983
ISBN 0081-654x