Autorzy  
Tytuł Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VII, Zesz.9. Województwo opolskie, Powiat nyski 
Dodatek pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego 
Wydawnictwo  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Wydane Warszawa - 1963
ISBN