Autorzy  
Tytu³ Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VI, Zesz.12. Województwo katowickie, Powiat tarnogórski 
Dodatek pod red. Izabeli Rejduch-Samkowej i Jana Samka 
Wydawnictwo  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach 
Wydane Warszawa - 1968
ISBN