Autorzy  
Tytuł Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.V, Zesz.14. Województwo poznańskie, Powiat nowotomyski 
Dodatek pod red. Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej 
Wydawnictwo  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Wydane Warszawa - 1969
ISBN