Polskie zamki
Aktualizacja 2023-12-03
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Sromowcach Wyżnich

 (Sromowce Wyżne • Cisowiec • Zamczysko) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Sromowce Wyżne • Cisowiec • Zamczysko:    Zamość - Zamczysko · Zamczysko · Cisy ·


nLokalizacja zamku na mapie Polskia północ od należącego do Sromowiec Wyżnich osiedla Wygon znajduje się wzniesienie Zamczysko należące do masywu Flaków. Prawdopodobnie w XV wieku powstała tu po polskiej stronie granicy z Węgrami strażnica mająca wraz z Czorsztynem strzec doliny Dunajca.
Nie ma również żadnych informacji o upadku tej warowni. Z kilku hipotez można wymienić pogląd, że długotrwałe pokojowe stosunki z Węgrami spowodowały rezygnację z fortalicji w Sromowcach a zachowanie jedynie zamku w Czorsztynie.
Inną możliwość zasugerował B.Gustawicz. Według kronik czeskiej Marcina Bielskiego i polskiej Jana Długosza przed 1434 rokiem oddział husytów pod wodzą Fryderyka Ostrogskiego po opuszczeniu Spiszu zajął pozycję niedaleko Czorsztyna, skąd planował zbrojne wyprawy zarówno na ziemie polskie jak i węgierskie. Władysław Jagiełło zorganizował wyprawę wojskową, która spowodowała wycofanie się husytów.
Możliwe wydaje się, że husyci zajęli istniejące obwarowania, a wojska Jagiełły zniszczyły warownię, której już nie odbudowano.
Fortalicium zajmowało wierzchołek wzniesienia, od wschodu i południa znajdują się pionowe urwiska o 20-40 metrach wysokości, od północnego-wschodu przekopano 
Zamek w Sromowcach Wyżnich
Plan grodziska w latach 30. XX wieku według Gabriela Leńczyka [źródło]
fosę, a z ziemi usypano wał. Całość ma kształt trójkąta o bokach 50x70x70 metrów.
Podobno w XIX wieku poszukiwacze skarbów znaleźli tu pozostałości sklepionych piwnic, jednak badania prowadzone pobieżnie w 1955 i 1967 przez Gabriela Leńczyka i Andrzeja Żakiego nie ujawniły żadnych pozostałości murowanych elementów. Obecnie teren jest zarośnięty roślinnością i coraz trudniej dostrzec pozostałości warowni.
Zamek w Sromowcach Wyżnich - Plan według A.Żakiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=112&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(112);return false;'>źródło</a>] Zamek w Sromowcach Wyżnich - Plan grodziska w latach 30. XX wieku według Gabriela Leńczyka  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=69&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(69);return false;'>źródło</a>] Zamek w Sromowcach Wyżnich - Cypel z zachowanymi fragmentami umocnień, fot. ZeroJeden, X 2004
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.