Polskie zamki
Aktualizacja 2021-09-25
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Rabsztynie

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


oLokalizacja zamku na mapie Polski ile XV wiek obfituje we wzmianki o zamku rabsztyńsim, o tyle wcześniejsze dzieje warowni są trudne do ustalenia. Jan Długosz wspomina o powstałym z inicjatywy Kazimierza Wielkiego zamku w Olkuszu. Ponieważ nie doszukano się innych dokumentów o olkuskim zamku, niektórzy historycy identyfikowali tę wzmiankę właśnie z Rabsztynem, jednak w 2001 roku w samym Olkuszu natrafiono podczas prac budowlanych na fragment grubego średniowiecznego muru z bramą, co wprowadziło nowe wątpliwości.
Przyjmuje się, że pierwsze zabudowania i umocnienia drewniano-ziemne powstały tu w końcu XIII wieku, natomiast zamek powstał 
Zamek w Rabsztynie
Ruiny zamku w Rabsztynie na fotografii Tyburcjusza Chodźki z 1874 roku
w XIV wieku. Zajmował on tylko najwyższą część wzniesienia na skale, tu mieściła się wysoka cylindryczna wieża, a po krawędzi skały biegł mur obwodowy. Pierwsza pewna wzmianka pochodzi z 1396 roku, wymienia ona kapelana kaplicy zamkowej. Zamek był wtedy w posiadaniu Spytka z Melsztyna, a na własności rodu Melsztyńskich pozostawał do 1441 roku, został wtedy za sprzeniewierzenie się królowi skonfiskowany i jako wiano Jadwigi z Książa przeszedł w ręce Andrzeja Tęczyńskiego z rodu Toporczyków. W 1442 roku na polecenie króla Andrzej Tęczyński miał wzmocnić zamek. Po śmierci Andrzeja jego syn przyjął nazwisko od rabsztyńskiej siedziby. Kiedy w 1509 roku wygasła rabsztyńska linia tego rodu zamek znalazł się w rękach Bonerów, którzy przez trzy pokolenia sprawowali urząd starostów rabsztyńskich.
Kolejnym starostą został w 1592 roku Mikołaj Wolski, a potem marszałek wielki koronny Zygmunt Myszkowski. Prawdopodobnie to on w początkach XVII wieku rozbudował rabsztyńską twierdzę na renesansową rezydencję, która częściowo zatraciła charakter obronny. U podnóża zamku górnego powstał zamek dolny z trójskrzydłowym 
Zamek w Rabsztynie
Drzeworyt według rysunku B.Podbielskiego, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
pałacem o dwóch kondygnacjach, w którym było 40 pokoi. Całość oddzielona była od reszty wzgórza głęboką fosą, nad którą przerzucono od południa most na filarach. Most prowadziła do podpiwniczonej wieży bramnej, której resztki zachowały się do dziś.
W czasie potopu szwedzkiego wycofujące się wojska najeźdźcy splądrowały i zniszczyły zamek, którego już nie odbudowano. Częściowo był jeszcze używany do początków XIX wieku. W drugiej połowie XIX wieku poszukiwacze skarbów dopełnili zniszczenia wysadzając jedyną zachowaną część zamku - wieżę oraz mury zamku dolnego.
Zamek w Rabsztynie - Plan ruin zamku według 'Leksykonu zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Rabsztynie - fot. ZeroJeden, IX 2000 Zamek w Rabsztynie - Widok od południa, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok na renesansową częśc od południa, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Narożnik północno-wschodni, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok od podnóża zamku wysokiego na część renesansową, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok z zamku wysokiego na narożnik północno-wschodni z bramą wjazdową, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Pozostałości bramy wjazdowej, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku wysokiego, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Południowy odcinek muru obwodowego, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Brama wjazdowa i skrzydło wschodnie przed odbudową, fot. ZeroJeden, IX 2000 Zamek w Rabsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Rabsztynie - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Rabsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Rabsztynie - Widok z zamku górnego na dolny, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - fot. JAPCOK, IV 2002 Zamek w Rabsztynie - Widok wzdłuż skrzydła wschodniego, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok od południowego-zachodu, fot. JAPCOK, IV 2002 Zamek w Rabsztynie - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Południowe skrzydło, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok z miejsca dawnej wieży zamkowej, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku w Rabsztynie na fotografii Tyburcjusza Chodźki z 1874 roku Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku w Rabsztynie na zdjęciu Juliusza Dzierżanowskiego z 1911 roku Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku w Rabsztynie na zdjęciu Juliusza Dzierżanowskiego z 1911 roku Zamek w Rabsztynie - fot. Henryk Poddębski, 1915 Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku w Rabsztynie na zdjęciu z 1934 roku Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku w Rabsztynie na zdjęciu Zygmunta Szellera z sprzed 1915 roku Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rabsztynie - Widok na południowe skrzydło zamku dolnego, fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku od południa przed pracami remontowymi, fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Rabsztynie - Ruiny na międzywojennej widokówce Zamek w Rabsztynie - Brama wjazdowa, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku górnego, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok zamku w 1792 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek w Rabsztynie - Zamek od strony wjazdu. Akwarela Z.Vogla, 1792. Gab. Ryc. BUW Zamek w Rabsztynie - Drzeworyt według rysunku B.Podbielskiego, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Rabsztynie - Drzeworyt według rysunku Feliksa Brzozowskiego, Tygodnik Illustrowany 1879 Zamek w Rabsztynie - Drzeworyt W.Gościmskiego, Tygodnik Powszechny 2, 1884 Zamek w Rabsztynie - Zamek w Rabsztynie na rysunku Alfreda Schouppé z 1860 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.