Polskie zamki
Aktualizacja 2023-12-03
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Rabsztynie

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


oLokalizacja zamku na mapie Polski ile XV wiek obfituje we wzmianki o zamku rabsztyńsim, o tyle wcześniejsze dzieje warowni są trudne do ustalenia. Jan Długosz wspomina o powstałym z inicjatywy Kazimierza Wielkiego zamku w Olkuszu. Ponieważ nie doszukano się innych dokumentów o olkuskim zamku, niektórzy historycy identyfikowali tę wzmiankę właśnie z Rabsztynem, jednak w 2001 roku w samym Olkuszu natrafiono podczas prac budowlanych na fragment grubego średniowiecznego muru z bramą, co wprowadziło nowe wątpliwości.
Przyjmuje się, że pierwsze zabudowania i umocnienia drewniano-ziemne powstały tu w końcu XIII wieku, natomiast zamek powstał w XIV wieku. Zajmował on tylko najwyższą część wzniesienia na skale, tu mieściła się wysoka cylindryczna wieża, a po krawędzi skały biegł mur obwodowy. Pierwsza pewna wzmianka pochodzi z 1396 roku, wymienia ona kapelana 
Zamek w Rabsztynie
Południowe skrzydło, fot. ZeroJeden, V 2005
kaplicy zamkowej. Zamek był wtedy w posiadaniu Spytka z Melsztyna, a na własności rodu Melsztyńskich pozostawał do 1441 roku, został wtedy za sprzeniewierzenie się królowi skonfiskowany i jako wiano Jadwigi z Książa przeszedł w ręce Andrzeja Tęczyńskiego z rodu Toporczyków. W 1442 roku na polecenie króla Andrzej Tęczyński miał wzmocnić zamek. Po śmierci Andrzeja jego syn przyjął nazwisko od rabsztyńskiej siedziby. Kiedy w 1509 roku wygasła rabsztyńska linia tego rodu zamek znalazł się w rękach Bonerów, którzy przez trzy pokolenia sprawowali urząd starostów rabsztyńskich.
Kolejnym starostą został w 1592 roku Mikołaj Wolski, a potem marszałek wielki koronny Zygmunt Myszkowski. Prawdopodobnie to on w początkach XVII wieku rozbudował rabsztyńską twierdzę na renesansową rezydencję, która częściowo zatraciła charakter obronny. U podnóża zamku górnego powstał zamek dolny z trójskrzydłowym pałacem o dwóch kondygnacjach, w którym było 40 pokoi. Całość oddzielona była od reszty wzgórza głęboką fosą, nad którą przerzucono od południa most na filarach. Most 
Zamek w Rabsztynie
Południowy odcinek muru obwodowego, fot. ZeroJeden, V 2005
prowadziła do podpiwniczonej wieży bramnej, której resztki zachowały się do dziś.
W czasie potopu szwedzkiego wycofujące się wojska najeźdźcy splądrowały i zniszczyły zamek, którego już nie odbudowano. Częściowo był jeszcze używany do początków XIX wieku. W drugiej połowie XIX wieku poszukiwacze skarbów dopełnili zniszczenia wysadzając jedyną zachowaną część zamku - wieżę oraz mury zamku dolnego.
Zamek w Rabsztynie - Plan ruin zamku według 'Leksykonu zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Rabsztynie - fot. ZeroJeden, IX 2000 Zamek w Rabsztynie - Widok od południa, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok na renesansową częśc od południa, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Narożnik północno-wschodni, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok od podnóża zamku wysokiego na część renesansową, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok z zamku wysokiego na narożnik północno-wschodni z bramą wjazdową, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Pozostałości bramy wjazdowej, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku wysokiego, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Południowy odcinek muru obwodowego, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Brama wjazdowa i skrzydło wschodnie przed odbudową, fot. ZeroJeden, IX 2000 Zamek w Rabsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Rabsztynie - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Rabsztynie - fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Rabsztynie - Widok z zamku górnego na dolny, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - fot. JAPCOK, IV 2002 Zamek w Rabsztynie - Widok wzdłuż skrzydła wschodniego, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok od południowego-zachodu, fot. JAPCOK, IV 2002 Zamek w Rabsztynie - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Południowe skrzydło, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok z miejsca dawnej wieży zamkowej, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku w Rabsztynie na fotografii Tyburcjusza Chodźki z 1874 roku Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku w Rabsztynie na zdjęciu Juliusza Dzierżanowskiego z 1911 roku Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku w Rabsztynie na zdjęciu Juliusza Dzierżanowskiego z 1911 roku Zamek w Rabsztynie - fot. Henryk Poddębski, 1915 Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku w Rabsztynie na zdjęciu z 1934 roku Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku w Rabsztynie na zdjęciu Zygmunta Szellera z sprzed 1915 roku Zamek w Rabsztynie - Ruiny w Rabsztynie na pocztówce z 1913 roku Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rabsztynie - Widok na południowe skrzydło zamku dolnego, fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rabsztynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku od południa przed pracami remontowymi, fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Rabsztynie - Ruiny na międzywojennej widokówce Zamek w Rabsztynie - Brama wjazdowa, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku górnego, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Rabsztynie - Widok zamku w 1792 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek w Rabsztynie - Zamek od strony wjazdu. Akwarela Z.Vogla, 1792. Gab. Ryc. BUW Zamek w Rabsztynie - Drzeworyt według rysunku B.Podbielskiego, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Rabsztynie - Ruiny zamku na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Rabsztynie - Drzeworyt według rysunku Feliksa Brzozowskiego, Tygodnik Illustrowany 1879 Zamek w Rabsztynie - Drzeworyt W.Gościmskiego, Tygodnik Powszechny 2, 1884 Zamek w Rabsztynie - Zamek w Rabsztynie na rysunku Alfreda Schouppé z 1860 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.