Polskie zamki
Aktualizacja 2023-06-08
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankPokrzywno - Deutsch

Zamek w Pokrzywnie

 (Pokrzywno • Engelsburg) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


zLokalizacja zamku na mapie Polskiamek w Pokrzywnie powstał na miejscu słowiańskiego grodu Copriven. Gród ten najpierw został nadany biskupowi Christianowi w 1222 roku, a po klęsce biskupiej misji nawracania Prus gród przejęli Krzyżacy około 1230 roku. Po kilku latach sprowadzono do Pokrzywna pierwszy konwent braci. Około połowy XIII wieku Zakon rozpoczął budowę murowanego zamku, która trwała ponad pół wieku. Jako jedno z pierwszych założeń obronnych Krzyżaków zamek w Pokrzywnie nie wykazuje jeszcze charakterystycznej 
Zamek w Pokrzywnie
Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020
w późniejszych czasach regularności.
Założenie zajmuje cypel o stromych zboczach oblewany z trzech stron strumieniami, połączone ze sobą zamek i podzamcze od wschodu zostały oddzielone od reszty wzgórza szeroką suchą fosą. Najbardziej na południe wysuniętą część cypla zajmował zamek górny składający się z trzech skrzydeł oraz z odcinka muru kurtynowego od południa. Budowę rozpoczęto od budowy murów obwodowych, dopiero po ich wzniesieniu rozpoczęto dostawianie do nich budynków. W północnym narożniku wzniesiono budynek z kaplicą na piętrze, od niego wzdłuż wschodniego odcinka muru powstał budynek o cechach reprezentacyjnych. W narożniku południowo wschodnim znajdowała się brama poprzedzona od strony podzamcza długą szyją bramną. Rozplanowanie pozostałej części zamku górnego jest niemożliwe do odtworzenia z uwagi na rozbiórki ruin prowadzone w czasach nowożytnych.
W końcu XIII wieku rozpoczęto budowę przedzamcza. Rozległy teren zamknięto ośmiobocznym murem, do którego później dostawiano kolejne budynki, w pierwszej kolejności zapewne spichlerz w północno-zachodnim 
Zamek w Pokrzywnie
Szyja bramna na podzamczu i brama zamku, fot. ZeroJeden, IV 2005
narożniku, który posiadał znaczne funkcje obronne. Z obwodu murów przedzamcza zachowała się dekoracyjna brama z połowy XIV wieku we wschodnim odcinku muru. Brama ta prowadziła na najpóźniejszy człon zespołu zamkowego ? podzamcze zewnętrzne, które powstało w drugiej połowie XIV wieku.
W okresie wojny z wojskami polsko-litewskimi w Pokrzywnie komturem był Burchard von Wobecke, który poległ w bitwie pod Grunwaldem. Zamek otrzymał na krótko za zasługi Dobiesław z Oleśnicy, którego obecność przyczyniła się do znacznych uszkodzeń obiektu. Po klęsce Zakonu w 1411 roku z inicjatywy wielkiego mistrza Henryka von Plauen Krzyżacy rozpoczęli modernizację wielu zamków. Pokrzywieński został wyremontowany, a mury podwyższono i zaopatrzono w nowocześniejsze strzelnice. Henryk von Plauen po zamachu stanu został zdegradowany i przeniesiony do komturii w Pokrzywnie.
Podczas wojny głodowej zamek został poważnie uszkodzony, co w konsekwencji doprowadziło do utraty jego znaczenia i likwidacji komturii.
Po drugim pokoju toruńskim król polski przeznaczył zamek na siedzibę starostów. 
Zamek w Pokrzywnie
Brama przedzamcza zewnętrznego w końcu XIX wieku, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Graudenz', 1894
W 1611 roku miał na zamku miejsce pożar, został jednak odbudowany. W okresie wojen szwedzkich mieli tu kwaterę najeźdźcy, którzy opuścili zabudowania zamkowe wycofując się z Polski 1660 roku. Zdewastowane zabudowania zostały wyremontowane i ponownie zamieszkane przez starostów.
Ostateczny upadek rozpoczął się po pierwszym rozbiorze Polski. Władze pruskie rozpoczęły w 1784 roku rozbiórkę kaplicy, prace przerwano, ale osłabione sklepienie runęło niedługo potem. Brak opieki oraz stopniowe rozbiórki doprowadziły pozostałe zabudowania do ruiny. Dopiero w 1934 roku zatroszczono się o przerwanie wszelkich prac rozbiórkowych, pierwszych prac zabezpieczających zamek doczekał się dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku.
Zamek w Pokrzywnie - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Pokrzywnie - fot. JAPCOK, X 2002 Zamek w Pokrzywnie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Pokrzywnie - Szyja bramna na podzamczu i brama zamku, fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Pokrzywnie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Pokrzywnie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Pokrzywnie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Pokrzywnie - fot. ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Pokrzywnie - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w Pokrzywnie - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w Pokrzywnie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w Pokrzywnie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Pokrzywnie - Brama wjazdowa na zdjęciu Henryka Gąsiorowskiego z okresu międzywojennego Zamek w Pokrzywnie - Zamek na zdjęciu Henryka Gąsiorowskiego z okresu międzywojennego Zamek w Pokrzywnie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Pokrzywnie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Pokrzywnie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Pokrzywnie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Pokrzywnie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Pokrzywnie - fot. ZeroJeden, X 2002 Zamek w Pokrzywnie - Zamek w Pokrzywnie na zdjęciu z 1906 roku Zamek w Pokrzywnie - fot. ZeroJeden, X 2002 Zamek w Pokrzywnie - fot. ZeroJeden, X 2002 Zamek w Pokrzywnie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Pokrzywnie - fot. ZeroJeden, X 2002 Zamek w Pokrzywnie - Widok od wschodu na budynki przedzamcza oraz fragment bramy zamku głównego, fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Pokrzywnie - Brama na zamek górny, fot. JAPCOK, X 2002 Zamek w Pokrzywnie - Plan zamku według R.Kunkela  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=173&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(173);return false;'>źródło</a>] Zamek w Pokrzywnie - Plan zamku w Pokrzywnie, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Graudenz', 1894 Zamek w Pokrzywnie - Plan zamku właściwego według Conrada Steinbrechta, 1900-1920 Zamek w Pokrzywnie - Brama przedzamcza zewnętrznego w końcu XIX wieku, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Graudenz', 1894

Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.