Polskie zamki
Aktualizacja 2023-12-03
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Pieniężnie

 (Pieniężno • Mehlsack • Melzak • Mąkowory) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Pieniężno • Mąkowory • Mehlsack • Melzak:    Pieniny ·


oLokalizacja zamku na mapie Polskisadę założono przy dawnym szlaku handlowym z głębi Warmii do Braniewa na miejscu pruskiego grodziska Melcekuke, co oznacza "dolinę czarta". Przywilej lokacyjny otrzymała w 1312 roku i jeszcze w pierwszej połowie XIV wieku wzniesiono tu zamek. Początkowo było to tylko jedno skrzydło - obecne zachodnie. Został on usadowiony na wysokim wzgórzu w północno-zachodniej części miasta i panował z tego miejsca nad całą doliną Wałszy. Zamek był siedzibą burgrabiego a podlegał administratorowi dóbr kapituły rezydującej w Olsztynie. Fortyfikacje zamku tworzyły jeden system obronny z murami miejskimi, od miasta prawdopodobnie nie był oddzielony ani murem ani fosą. Podczas walk zamek został w 1414 roku spalony, Podczas odbudowy założenie powiększono do czterech skrzydeł.
W 1455 roku miasto zostało 
Zamek w Pieniężnie
fot. ZeroJeden, IV 2007
zdobyte przez Henryka von Plauena, a zamek ograbiony i ponownie spalony. Od 1466 roku Pieniężno należało do Polski wchodząc w skład biskupstwa warmińskiego. Po odbudowie został znów uszkodzony przez wojska księcia Albrechta. Podczas wojny polsko-szwedzkiej ograbiony i częściowo spalony przez Szwedów w 1626 roku doczekał się gruntownego remontu, który nadał zamkowi styl barokowy. W 1772 roku Fryderyk II włączył Pieniężno w skład regencji królewieckiej. W końcu XVIII wieku zamek zaczął popadać w ruinę. W latach siedemdziesiątych XIX wieku wyburzono dwa skrzydła ze względu na ich zły stan techniczny. Roboty budowlane prowadzone w początkach XX wieku pozwoliły na zachowanie części zabudowań.
Zamek miał pierwotnie plan trapezu, dziś pozostały już tylko dwa skrzydła przylegające do siebie pod kątem prostym. Lepiej zachowane skrzydło zachodnie było niegdyś częścią rezydencjonalną zespołu zamkowego. Budynek ten jest wzniesiony w dolnej partii z kamienia narzutowego, a w górnej z cegły gotyckiej. Ma cztery kondygnacje, z których najwyższa spełniała rolę magazynu, 
Zamek w Pieniężnie
Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2007
a w przypadku oblężenia stawała się kondygnacją obroną. Po remoncie w latach 1920-1924 urządzono w tym skrzydle szkołę, nie naruszając jednak średniowiecznego układu przestrzennego.
W skrzydle północnym mieszkał burgrabia. Jest niższe, bo dwukondygnacjowe, i wzniesione było później - w pierwszej połowie XV wieku, całość wykonano z cegły. Obecnie skrzydło to jest w ruinie.
W latach osiemdziesiątych rozpoczęto odbudowę istniejących pozostałości zamku i przystosowanie ich do zwiedzania.
Zamek w Pieniężnie - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Pieniężnie - fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Pieniężnie - fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Pieniężnie - Widok od południa, fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Pieniężnie - fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Pieniężnie - fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Pieniężnie - Widok od południa, fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Pieniężnie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Pieniężnie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Pieniężnie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Pieniężnie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Pieniężnie - Widok od południowego-zachodu, od podnóża wzgórza zamkowego, fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Pieniężnie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Pieniężnie - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Pieniężnie - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Pieniężnie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Pieniężnie - Skrzydło północne zamku na zdjęciu z 1930 roku Zamek w Pieniężnie - Skrzydło zachodnie zamku na zdjęciu z 1939 roku Zamek w Pieniężnie - Zamek w Pieniężnie na pocztówce z 1905 roku Zamek w Pieniężnie - Zamek w Pieniężnie na pocztówce z lat 1910-16 Zamek w Pieniężnie - Zamek w Pieniężnie na pocztówce z lat 1910-17 Zamek w Pieniężnie - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Pieniężnie - fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Pieniężnie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2021 Zamek w Pieniężnie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2021 Zamek w Pieniężnie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2021 Zamek w Pieniężnie - Widok na zamek od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Pieniężnie - fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Pieniężnie - fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Pieniężnie - Pozostałości północnego skrzydła, widok od strony dziedzińca, fot. ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Pieniężnie - Wnętrze północnego skrzydła, fot. ZeroJeden, IV 2007
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.