Polskie zamki
Aktualizacja 2023-09-15
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankOstrężnik - Česká verze

Zamek w Ostrężniku

  

Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


wLokalizacja zamku na mapie Polski połowie odległości między podczęstochowskim Olsztynem a Bobolicami znajduje się skaliste wzgórze z pozostałościami pokaźnej warowni. Położenie między tymi dwoma Orlimi Gniazdami "zachęca" do powiązania Ostrężnika z systemem obronnym budowanym w czasach Kazimierza Wielkiego. Nie jest to jednak pewne, ponieważ o twierdzy nie ma żadnej wzmianki w źródłach historycznych. Sytuację taką próbował tłumaczyć Bohdan Guerquin. Wysunął hipotezę, że budowy nie ukończono przed śmiercią Kazimierza Wielkiego, później nie uznano tego zamku za dostatecznie ważnego i zaniechano dokończenia budowy. Ta hipoteza jest powszechnie uznawana za słuszną.
Inna hipoteza zakłada identyfikowanie Ostrężnika z pomocniczą strażnicą, jak Mirów, Przewodziszowice czy Suliszowice, jednak wielkość założenia praktycznie wyklucza taką możliwość. Zamek obejmował powierzchnię co najmniej 4000 metrów kwadratowych.
O ile zamek na pewno nie spełnił roli założonej przez Kazimierza Wielkiego, to może jego mury były wykorzystane przez Mikołaja Siestrzeńca w pierwszej połowie XV wieku. Nie byłaby to jednak rola chlubna - Mikołaj zajmował się w najbliższej okolicy rozbojem a mury nieukończonego zamku mógł traktować jako "bazę wypadową".
Zamek ostrężnicki składał się z dwóch części. Na najwyższej partii skalistego wzgórza znajdował się dopasowany do kształtu skał zamek właściwy - górny. Otoczony był murem o długości 150 metrów obejmującym powierzchnię około 1500 metrów kwadratowych. 
Zamek w Ostrężniku
fot. ZeroJeden, VI 2000
Wewnątrz znajdował się tylko jeden budynek - przy ścianie północnej muru. Budynek ten miał długość 30 metrów a szerokość 10 - nie jest to mało i świadczyć może przeciwko hipotezie o wzniesieniu zamku przez Wojtka i Marcina z Potoku herbu Śreniawa, który to ród nie był zbyt zamożny. Do południowej części murów zamku właściwego dobudowana była kwadratowa wieża, z której wiodło wejście do podziemi.
Na południe od zamku górnego znajdowało się obszerne przedzamcze. Według Bohdana Guerquina zajmowało obszar 2500 metrów kwadratowych, według Waldemara Błaszczyka, który wykonywał tu pomiary terenowe - 7000. Przedzamcze miało nieregularne założenie o zaokrąglonych rogach, otoczone było zachowanymi częściowo do dziś wałami ziemnymi. Od zamku górnego oddzielała je głęboka sucha fosa.
Z zamku właściwego zachowały się jedynie fragmenty murów przyziemia.
Brak wzmianek o zamku w źródłach próbują wyjaśniać legendy. Według jednej z nich było tu więzienie, w którym królowie trzymali bez sądu swych przeciwników politycznych. Tu podobno należałoby szukać szkieletów zaginionych 
Zamek w Ostrężniku
fot. ZeroJeden, VIII 2002
w tajemniczych okolicznościach możnowładców a również i ludzi pośledniejszego stanu.
Zamek w Ostrężniku - fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Ostrężniku - fot. ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Ostrężniku - fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Ostrężniku - fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Ostrężniku - fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Ostrężniku - Ruiny zamku Ostrężnik, fot. ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Ostrężniku - fot. ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Ostrężniku - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Ostrężniku - Plan zamku według 'Leksykonu zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.