Polskie zamki
Aktualizacja 2023-09-15
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek Ossolin

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


pLokalizacja zamku na mapie Polskiierwszym znanym właścicielem tutejszych ziem był Jan herbu Topór, zwany w dokumentach Jaśkiem. Założywszy tu wieś nazwał ją Ossolinem, nazwa miała pochodzić od Osy, bohatera tutejszej tradycji. Jan przyjął nazwisko od swojej posiadłości dając początek wielkiemu rodowi Ossolińskich. Prawdopodobnie w XIV wieku wznieśli oni tutaj warownię wymienianą w XV-wiecznych dokumentach jako castrum.
Na miejscu średniowiecznego zamku w 1633 roku Jerzy Ossoliński, wojewoda sandomierski i kanclerz koronny, wzniósł według projektu Wawrzyńca Senesa renesansową rezydencję słynącą z przepychu i bogactwa. Na zamek składały się cztery wzniesione z cegły trzykondygnacjowe skrzydła mieszkalne otaczające dziedziniec. Cegłę do budowy wypalano na miejscu z gliny i lessu, a kamieniarka zamku była wykonana z piaskowca, który sprowadzono ze wsi Podole koło Opatowa. W narożnikach znajdowały się okrągłe wieże, prawdopodobnie relikty 
Zamek Ossolin
Ruiny zamku w Ossolinie na zdjęciu Władysława Marconiego z 1912 roku
wcześniejszego założenia. W narożnej wieży przy bramie wjazdowej znajdowała się kaplica. Po krawędziach wzniesienia obiegał zamek mur obwodowy, a cypel został odcięty od pozostałej części wzgórza suchą fosą, nad którą przerzucono most prowadzący na podzamcze. Całość otaczały bastionowe fortyfikacje. Budowę zakończono w 1635 roku. W okresie wojen szwedzkich zamek szczęśliwie nie podzielił losu wielu innych twierdz polskich, zniszczenia go ominęły.
W pierwszej połowie XVIII wieku zamek był już nadwerężony upływem czasu, w związku z czym ówczesny właściciel Józef Salezy Ossoliński wyremontował go i otoczył przyporami zarówno mury skrzydeł mieszkalnych jak i mur obwodowy. Możliwe, że przy tej przebudowie pozostawiono już tylko jedną wieżę.
W 1780 roku Ossolin przeszedł w ręce Ledóchowskich, zamek zaniedbywany zaczął popadać w ruinę. Około 1800 roku prawdopodobnie nie był już zamieszkały. W 1816 roku Antoni Ledóchowski kazał zniszczyć wykorzystywany jeszcze jako spichlerz 
Zamek Ossolin
Widok zamku w 1794 roku na akwareli Zygmunta Vogla
i magazyn gospodarczy zamek. Po wysadzeniu w powietrze zniszczeniom oparła się tylko cylindryczna wieża, brama oraz most. W 1831 roku kolejnym właścicielem Ossolina był generał Ignacy Ledóchowski, uczestnik powstania narodowego.
Pozostałości murów stanowiły dla kolejnych właścicieli źródło pozyskiwania budulca i kamienia drogowego. Od 1901 roku właścicielem terenu z ruinami była rodzina Karskich. Michał Karski W okresie międzywojennym umieścił na terenie zamkowym gorzelnię. Podczas drugiej wojny światowej zniszczenia pochłonęły wystające jeszcze ponad ziemię zamkowe mury, a w 1944 roku wycofujące się wojska niemieckie wysadziły w powietrze wieżę, która mogła być wykorzystana jako punkt obserwacyjny.
Obecnie są tu już tylko zarośnięte gruzy, które kryją sklepienia piwnic. Zachowała się jedna arkada mostu łączącego zamek z podzamczem, za mostem widać jeszcze resztki kolumn w miejscu gdzie stał portal bramy wjazdowej.
Zamek Ossolin - Fotografia J.T.Pycza, Tygodnik Illustrowany 1908 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Ossolin - fot. ZeroJeden, X 2004 Zamek Ossolin - Ruiny budynku bramnego, fot. ZeroJeden, X 2004 Zamek Ossolin - Ruiny zamku w Ossolinie na zdjęciu z 1872 roku Zamek Ossolin - Ruiny zamku w Ossolinie na zdjęciu z 1920 roku Zamek Ossolin - fot. Kazimierz Stefański, 1902 Zamek Ossolin - Ruiny zamku w Ossolinie na zdjęciu Władysława Marconiego z 1912 roku Zamek Ossolin - fot. Henryk Poddębski, 1914 Zamek Ossolin - Ruiny zamku w Ossolinie na zdjęciu Krymkowskiego sprzed 1915 roku Zamek Ossolin - fot. Kazimierz Stefański, przed 1914 rokiem Zamek Ossolin - fot. Kazimierz Stefański, przed 1914 rokiem Zamek Ossolin - Ruiny zamku w Ossolinie w 1914 roku, fot. H.Poddębski  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=312&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(312);return false;'>źródło</a>] Zamek Ossolin - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek Ossolin - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek Ossolin - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek Ossolin - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek Ossolin - Fotografia J.T.Pycza, Tygodnik Illustrowany 1908 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Ossolin - Zdjęcie z 1944 roku Zamek Ossolin - Zdjęcie z 1914 roku Zamek Ossolin - Widok od południa, fot. ZeroJeden, X 2004 Zamek Ossolin - fot. ZeroJeden, X 2004 Zamek Ossolin - fot. ZeroJeden, X 2004 Zamek Ossolin - fot. ZeroJeden, X 2004 Zamek Ossolin - Zamek od strony północnej i zabudowania przedzamcza według akwareli J.Klauzmonta z 1794, Gabinet Rycin BUW Zamek Ossolin - Widok zamku w 1794 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek Ossolin - Rysunek Elwira Andriollego z 1885 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=311&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(311);return false;'>źródło</a>] Zamek Ossolin - Drzeworyt według rysunku Fabijańskiego, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Ossolin - Ruiny zamku w Ossolinie na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Zamek Ossolin - Zamek Ossolin na rysunku Alfreda Schouppé z 1860 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.