Polskie zamki
Aktualizacja 2023-11-26
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Krasiczynie

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Krasiczyn:    Krasiewice ·


jLokalizacja zamku na mapie Polskieszcze do niedawna uznawano zamek w Krasiczynie za jednorodny, zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku. Jednak badania przeprowadzone w ostatnich dziesięcioleciach ujawniły, że w skrzydle północnym zamku znajdują się mury budynku bramnego ponad pół wieku starszego od istniejących zabudowań - budynek ten powstał w latach 1540-1550. Z okresu postania należy wnosić, że dwór, w którego skład wchodził, został zbudowany przez Jakuba z Siecina herbu Rogala, który poślubił Barbarę z Orzechowskich. To Jakub był protoplastą rodu Krasickich. Jego syn Stanisław Krasicki w drugiej połowie XVI wieku wzniósł zamek w obecnej formie, a wnuk Stanisław Marcin w latach 1598-1614 wykończył dzieło ojca.
Renesansowy zamek miał założenie prostokątne z obszernym dziedzińcem pośrodku. 
Zamek w Krasiczynie
Na pierwszym planie baszta Szlachecka, w głębi - Boska, fot. ZeroJeden, VIII 2001
Trzy skrzydła oraz część północnego były kurtynami, a resztę północnego stanowił budynek mieszkalny. Na rogach prostokątnego założenia wzniesiono cztery potężne okrągłe baszty. Cały obwód murów i baszty posiadały liczne strzelnice, które w murach południowym, wschodnim i zachodnim zachowały się częściowo do dziś. Zalew otaczający zamek od zachodu i północy stanowił naturalną ochronę murów zamku, natomiast od południa i wschodu przekopano fosę oraz usypano wały.
Tak wyglądał wzniesiony przez Stanisława do roku 1580, jego syn w latach 1598-1614 powoli zmieniał dzieło ojca na wspaniałą manierystyczną rezydencję. Mimo, że cały starszy zamek tkwi w murach późniejszego to Stanisław Marcin Całkowicie zmienił wygląd zewnętrzny budowli. Za czasów Stanisława Marcina powstały nowe skrzydła mieszkalne przy dotychczasowych murach kurtynowych, skrzydło północne zostało przedłużone na całą długość ściany północnej. Podwyższono baszty i pozostałe kurtyny, dziedziniec otoczono parterowym krużgankiem, a strzelnice zamurowano. Dotychczas wjazd na zamek prowadził przez budynek bramny przebudowany z istniejącego budynku drewnianego grodu, teraz wzniesiono nową bramę z wysoką wieżą zegarową. Stary wjazd zamurowano a z nowego poprowadzono arterię widokowo-komunikacyjną przez drewniany most nad zalewem i miasteczko w stronę Sanu. W ciągu następnych czterech lat do 1618 roku przebudowano kaplicę. Zamek zyskał bogatą kamieniarkę, malowidła i dekoracje sgraffitowe.
W 1530 roku ówczesny właściciel zamku Jan Tarło odnowił niektóre dekoracje. W latach 1750-1785 został częściowo przebudowany, zmiany dotyczyły głównie skrzydła 
Zamek w Krasiczynie
Zamek w Krasiczynie na zdjęciu z 1920 roku
północnego. W 1852 roku spłonęły wszystkie wnętrza oprócz kaplicy a na przełomie XIX i XX wieku został odbudowany.
W 1963 roku rozpoczęto trwającą kilkanaście lat konserwację.
Budowla należy do czołowych pomników architektury w Polsce. Zachowała się bogata dekoracja sgraffitowa, attyka, baszty: Szlachecka, Królewska, Papieska, Boska, wieża zegarowa oraz arkadowy dziedziniec.
Zamek w Krasiczynie - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Krasiczynie - Na pierwszym planie baszta Szlachecka, w głębi - Boska, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w Krasiczynie - Widok od strony północno-zachodniej na wieżę zegarową i odbudowywaną bramę wjazdową przy skrzydle północnym, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w Krasiczynie - Baszta Papieska w narozniku północno-zachodnim, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w Krasiczynie - Baszta Królewska, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w Krasiczynie - Baszta Szlachecka w narożniku południowo-wschodnim, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w Krasiczynie - Baszta Królewska w narożniku północno-wschodnim zamku, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w Krasiczynie - Portal wejściowy na zdjęciu z lat 20. XX wieku Zamek w Krasiczynie - Zamek w Krasiczynie na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Krasiczynie - Makieta znajdująca się na zamku w Nowym Wiśniczu, fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Krasiczynie - Makieta znajdująca się na zamku w Nowym Wiśniczu, fot. ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Krasiczynie - Zamek na widokówce z 1911 roku Zamek w Krasiczynie - Zamek w Krasiczynie na zdjęciu z 1920 roku Zamek w Krasiczynie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, V 2023 Zamek w Krasiczynie - Zamek w Krasiczynie na zdjęciu lotniczym z okresu międzywojennego Zamek w Krasiczynie - Zamek w Krasiczynie na zdjęciu Adama Lenkiewicza z 1939 roku Zamek w Krasiczynie - Kaplica zamkowa na zdjęciu z lat 20. XX wieku Zamek w Krasiczynie - Rzut parteru, stan z końca 1968 roku według Józefa Tomasza Frazika, zaczerpnięte z: Józef Tomasz Frazik 'Zamek w Krasiczynie' Zamek w Krasiczynie - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 50, 1838 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Krasiczynie - Widok zamku na litografii Karola Auera, 'Galicja w obrazach', Lwów 1837-1838 Zamek w Krasiczynie - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 6, 1880 Zamek w Krasiczynie - Przekrój z widokiem na skrzydłow wschodnie od strony dziedzińca w 1837 roku, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu Zamek w Krasiczynie - Widok od północnego-zachodu z około 1840 roku Zamek w Krasiczynie - Widok zamku od zachodu w 1837 roku, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu Zamek w Krasiczynie - Wschodnia elewacja zamku w 1837 roku, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu Zamek w Krasiczynie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1860 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Krasiczynie - Drzeworyt M.Kluczewskiego, Kłosy 392, 1873 Zamek w Krasiczynie - Drzeworyt M.Kluczewskiego, Kłosy 392, 1873 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.