Polskie zamki
Aktualizacja 2023-11-26
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Koninie

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Konin:    Konary ·


zLokalizacja zamku na mapie Polskiamek w Koninie został wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego prawdopodobnie równocześnie ze wzniesieniem murów miejskich. "Leksykon zamków w Polsce" podaje prawdopodobnie błędnie, że zamek nie był włączony w ciąg murów miejskich i stał na wyspie na Warcie. Z rycin i planów XVIII- i XIX-wiecznych wynika, że stał w południowo-zachodnim narożniku miasta i był sprzężony z jego murami.
Zamek miał plan regularnego czworoboku, być może kwadratu, otoczony był wałami oraz fosą, przez którą od północy był przerzucony w stronę miasta zwodzony most. Brama wjazdowa znajdowała się w trzykondygnacyjnym budynku. W południowo-wschodnim narożniku murów zamkowych stała ośmioboczna wieża, a główny, reprezentacyjny budynek zamkowy znajdował się prawdopodobnie od strony zachodniej. Był on podpiwniczony i miał 
Zamek w Koninie
Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2021
dwie kondygnacje nad poziomem dziedzińca. Pierwotnie przy wschodnim murze znajdował się murowany budynek mieszkalny, jednak później zniszczony nie został już odbudowany, a resztki jego murów posłużyły do wzniesienia budynków drewnianych. Na północny-zachód od zamku rozciągał się przygródek o drewnianej zabudowie gospodarczej.
Od XV wieku zamek był siedzibą starostów. Prawdopodobnie w XVI wieku został otoczony drugim obwodem murów. Po zniszczeniach z okresu wojen szwedzkich zamek został opuszczony i popadł w ruinę. W początkach XIX wieku rozpoczęto rozbiórkę murów. Prawdopodobnie już w 1818 roku zamek został całkowicie rozebrany, mimo że na akwareli w albumach K.Stronczyńskiego z połowy XIX wieku widać duże zachowane fragmenty zabudowy.
Obecnie po zamku nie zachowały się ślady.
Zamek w Koninie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2021 Zamek w Koninie - Rysunek pomiarowy z 1803 roku Zamek w Koninie - Zamek w 1 połowie XIX wieku, akwarela, Stronczyński, Atlas IV Zamek w Koninie - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 4, 1844 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.