Polskie zamki
Aktualizacja 2023-06-04
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Kazimierzu Dolnym

  

Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


oLokalizacja zamku na mapie Polskisada Kazimierz została założona w początkach XIII wieku, niedługo potem mieściła się tu komora celna, której ochronę początkowo zapewniała cylindryczna wieża wzniesiona na jednym ze wzniesień prawdopodobnie przez Władysława Łokietka. Wieża ma około 20 metrów wysokości i 10 metrów średnicy. W latach czterdziestych XIV wieku król Kazimierz Wielki wzniósł w niższej partii wzgórza, niespełna 200 metrów od wieży drugi człon zamku. Początkowo budowla ograniczała się do obwodu murów otaczających wieloboczny dziedziniec, wjazd prowadził od strony cylindrycznej wieży, od północnego-wschodu. Prawdopodobnie jeszcze w XIV wieku w połowie północno-zachodniego odcinka murów wzniesiono wysuniętą na zewnątrz kwadratową basztę o pięciu kondygnacjach. Zamek w późniejszych czasach stał się starostwem niegrodowym w rękach templariuszy.
W XV wieku kolejna rozbudowa wzbogaciła założenie o trzykondygnacjowe skrzydło mieszkalne dostawione do muru obwodowego w zachodnim narożniku dziedzińca. W końcu XV wieku między skrzydłem mieszkalnym a basztą wzniesiono drugie skrzydło, parterowe, a cypel z zamkiem odcięto od reszty wzgórza suchą fosą. Zatroszczono się również wtedy o zaopatrzenie zamku w wodę drążąc na dziedzińcu studnię.
W 1509 roku starostami na zamku zostali Firlejowie, którzy nadbudowali 
Zamek w Kazimierzu Dolnym
Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018
parterowe skrzydło, a wszystkie zabudowania zwieńczyli attyką, za ich też czasów zamek uzyskał wystrój renesansowy. Władali tu do roku 1644, późniejsze losy zamku wiążą się głównie z uszkodzeniami z okresu wojen ze Szwedami. W latach 1655-1657 i 1707-1714 warownia ucierpiała znacznie, a w 1774 roku była już opuszczona i zaniedbana chyliła się ku całkowitej ruinie.
Obecnie zamek zabezpieczony jako trwała ruina stanowi razem z zabytkowym miasteczkiem dużą atrakcję turystyczną.
Zamek w Kazimierzu Dolnym - Widok ze wschodniego narożnika na pozostałości skrzydła południowego, fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Widok od południa, fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. JAPCOK, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. JAPCOK, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Zamek w Kazimierzu Dolnym w roku 1908 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. JAPCOK, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. JAPCOK, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Zamek na widokówce z 1920 roku Zamek w Kazimierzu Dolnym - Ruiny zamku na widokówce z lat 30. XX wieku Zamek w Kazimierzu Dolnym - Fotografia J.T.Pycza, Tygodnik Illustrowany 1912 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Kazimierzu Dolnym - Fotografia J.T.Pycza, Tygodnik Illustrowany 1912 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Zachodnia ściana budynku mieszkalnego, fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Ruiny zamku w Kazimierzu na fotografii Vandreya z lat 1940-44 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Ruiny zamku w Kazimierzu w 1940 roku Zamek w Kazimierzu Dolnym - Ruiny zamku w Kazimierzu w 1942 roku Zamek w Kazimierzu Dolnym - Widok na wschodnią ścianę skrzydła zamkowego od wewnątrz, fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Zamek w Kazimierzu Dolnym na zdjęciu Henryka Poddębskiego z lat 1918-39 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. JAPCOK, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Widok z wieży na zamek, fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Plan zamku według Bohdana Guerquina  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Kazimierzu Dolnym - Widok spod łuku bramy wjazdowej na dziedziniec zamku w 1792 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek w Kazimierzu Dolnym - Zamek w Kazimierzu na cynkografii z drugiej połowy XIX wieku Zamek w Kazimierzu Dolnym - Drzeworyt według rysunku Kozarskiego, Tygodnik Illustrowany 1865 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Kazimierzu Dolnym - Widok z dziedzińca zamkowego przez bramę wjazdową w 1792 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek w Kazimierzu Dolnym - Drzeworyt, Tygodnik Powszechny 1882 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Kazimierzu Dolnym - Panorama Kazimierza na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Zamek w Kazimierzu Dolnym - Widok na Kazimierz od Wisły, Adam Lerue, Album lubelskie, 1858-1859 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Widok Kazimierza i zamku w 1792 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek w Kazimierzu Dolnym - Widok zamku w 1792 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek w Kazimierzu Dolnym - Zamek i miasto w 1811 roku według rysunku J.F.Piwarskiego Zamek w Kazimierzu Dolnym - Ruiny zamku na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 8, 1882 Zamek w Kazimierzu Dolnym - Kazimierz Dolny widziany od strony Wisły, rysunek Elwira Andriollego z 1880 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=311&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(311);return false;'>źródło</a>] Zamek w Kazimierzu Dolnym - Drzeworyt według rysunku nieustalonego autorstwa, Tygodnik Illustrowany 1867 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Kazimierzu Dolnym - Drzeworyt według rysunku Ignacego Wróblewskiego, Tygodnik Illustrowany 1885 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Kazimierzu Dolnym - Drzeworyt według rysunku Andriollego, Tygodnik Illustrowany 1889 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.