Polskie zamki
Aktualizacja 2023-09-15
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankChęciny - Česká verze

Zamek w Chęcinach

  

blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


nLokalizacja zamku na mapie Polskiie ma pewności, co do fundatora i czasu powstania warowni chęcińskiej. Dokument Bolesława Wstydliwego z 1275 roku wymienia jako właściciela Chęcin biskupa Mikułę, natomiast w 1306 roku Władysław Łokietek obiecał przekazać istniejący zamek biskupowi Janowi Muskacie. Na pewno zamek powstał między tymi dwoma datami wzniesiony przez biskupa Mikułę lub Jana Muskatę, któremu później zamek miał być nadany. Możliwe, że do nadania nie doszło, gdyż w 1307 roku Łokietek sam wydał na zamku dokument, a rok później zamek stał się siedzibą starosty Wacława. Od tego czasu stanowił ważny ośrodek władzy królewskiej. W 1310, 1318 i 1331 roku odbywały się tu zjazdy książąt i szlachty polskiej, z których ostatni uważany jest za pierwszy polski sejm.
W początkach swojego istnienia zamek miał plan wydłużonego 
Zamek w Chęcinach
fot. JAPCOK, I 2003
wieloboku zbliżonego do prostokąta z cylindrycznymi wieżami w środku krótszych boków. Z jednej strony wieży wschodniej znajdowała się brama wjazdowa, z drugiej stał dostawiony do zewnętrznej części muru obwodowego jednopiętrowy budynek. Później, za czasów Kazimierza Wielkiego, przy północnym murze powstał mieszkalny budynek o planie prostokąta, a bramę wzmocniono przedbramiem, nad którym umieszczono kaplicę. Obie kamienne wieże zostały nadbudowane cegłą.
W XV wieku zamek rozbudowano otaczając zachodnią część wzgórza murem z krenelażem. Powstał w ten sposób zamek dolny, którego murów w północno-zachodnim narożniku broniła czworoboczna wieża, a reszta zachodniej kurtyny zajęta była przez budynek z furtą prowadzącą poza mury zamkowe. Pozostałą część zabudowy zamku dolnego tworzyły drewniane budynki gospodarcze umiejscowione wzdłuż obwodu murów. Na zamku górnym w tym okresie zmodernizowano budynek mieszkalny oraz bramę wjazdową. W budynku po południowej stronie wieży umieszczono skarbiec zamkowy, do którego złożono przeniesione z Gniezna kosztowności 
Zamek w Chęcinach
fot. ZeroJeden, V 2005
archidiecezji gnieźnieńskiej dla ochrony przed Krzyżakami.
Po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów zainteresowanie zamkiem spadło, a prowadzone w XVI wieku prace budowlane ograniczały się do powierzchownych napraw. W 1588 roku z zamku przeniesiono do kościoła w mieście księgi ziemskie, zniszczenie dosięgło warownię w 1607 roku, kiedy po zdobyciu przez rokoszan zebrzydowskich zamek został spustoszony i podpalony. W 1610 roku odbudowy podjął się Stanisław Branicki, któremu przyznano starostwo chęcińskie.
Podczas potopu szwedzkiego wojska Rakoczego w 1657 roku zniszczyły zamek, nadal jednak potem użytkowany przez starostę. Kolejne zniszczenia szwedzkie z 1707 roku były już na tyle poważne, że zamek został opuszczony i stan ruiny się pogłębiał.
Po drugiej wojnie światowej pozostałości zabezpieczono jako trwałą ruinę i udostępniono zwiedzającym.
Zamek w Chęcinach - Widok ruin od północy, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Widok wieży zamku dolnego od strony dziedzińca, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - fot. JAPCOK, I 2003 Zamek w Chęcinach - Ruiny zamku na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Chęcinach - Widok od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Widok od północnego-wschodu na wieżę zamku dolnego, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Widok od strony miasta, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Tygodnik Illustrowany 1917 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Chęcinach - Zamek chęciński od strony pierwotnego wjazdu, fot. ZeroJeden, XI 2000 Zamek w Chęcinach - Widok na zamek od południa, fot. ZeroJeden, IV 2003 Zamek w Chęcinach - Widok od północy, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - fot. ZeroJeden, XI 2000 Zamek w Chęcinach - Czworokątna wieża z XV wieku, fot. ZeroJeden, XI 2000 Zamek w Chęcinach - Zachodnia wieża zamku górnego, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Widok z wieży wschodniej, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Widok na resztki zabudowy bramnej, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Widok od południa na wschodnią wieżę, fot. ZeroJeden, VI 2011 Zamek w Chęcinach - fot. ZeroJeden, VI 2011 Zamek w Chęcinach - Wieża zamku dolnego, widok z wieży wschodniej, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - fot. ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chęcinach - Zabudowa bramna i wieża wschodnia od wschodu, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Podstawa kolumny przy dawnej bramie wjazdowej, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Pozostałości bramy wjazdowej, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Widok od północnego-wschodu na wieżę zachodnią zamku górnego, fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - fot. ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Zachodnia wieża zamku górnego, fot. ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chęcinach - Ruiny zamku na fotografii z okresu międzywojennego Zamek w Chęcinach - Zamek na zdjęciu lotniczym z okresu międzywojennego Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na pocztówce z 1915 roku Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na pocztówce z 1914-16 roku Zamek w Chęcinach - Zamek na pocztówce z 1915 roku Zamek w Chęcinach - Chęciny na pocztówce z początku XX wieku Zamek w Chęcinach - Chęciny na pocztówce z drugiego dziesięciolecia XX wieku Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na fotografii z początku XX wieku Zamek w Chęcinach - Widok od zachodu na wieżę wschodnią, fot. ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chęcinach - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Chęcinach - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Chęcinach - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Chęcinach - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Chęcinach - fot. ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chęcinach - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Chęcinach - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Chęcinach - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Chęcinach - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Chęcinach - Widok od strony wjazdu na zamek górny, fot. ZeroJeden, VI 2011 Zamek w Chęcinach - Plan założenia XIII-wiecznego według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  <!--[<a href='46' title='Zamek w Chęcinach - 46' alt='Zamek w Chęcinach - 46' target=_blank>źródło</a>]--> [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w Chęcinach - Widok Chęcin z ruinami zamku według obrazu J.Szermentowskiego. 'Kłosy' 1879 nr 723 Zamek w Chęcinach - Ruiny zamku w Chęcinach na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na litografii Juliana Ceglińskiego z 1860 roku Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach w 1781 roku, Johann Gottlob Immanuel Breitkopf Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach w 1781 roku, Johann Gottlob Immanuel Breitkopf Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na rysunku Alfreda Schouppé z 1860 roku Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na obrazie Henryka Pillatiego z 1855 roku Zamek w Chęcinach - Ruiny zamku w Chęcinach, akwarela Teodora Chrząńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek w Chęcinach - Rekonstrukcja zamku w XV wieku według Danuty Czapczyńskiej i Jana Janczykowskiego, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Chęcinach - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Chęcinach - Drzeworyt A.Łoskorzyńskiego, Tygodnik Illustrowany 1878 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Chęcinach - Drzeworyt według rysunku A.Gierymskiego, Tygodnik Illustrowany 1885 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Chęcinach - Drzeworyt I.Kleczeńskiej według rysunku Wojciecha Gersona, Tygodnik Powszechny 20, 1882 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Chęcinach - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 41, 1838 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Chęcinach - Staloryt Auguste François Alés, Ruines du Chateau de Chenciny, Leonard Chodźko La Pologne historique... t. 1. Paris 1835-1836 Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na litografii Adama Platera, 'Widoki pozostałych pomników starożytney Polski', Kraków 1826


Pokaż na mapieSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.