Związek Pruski
Zawiązana 1440 w Kwidzynie konfederacja szlachty i miast Pomorza Gdańskiego przeciw Krzyżakom; był formą oporu przeciw wzrastającemu uciskowi podatkowemu; II 1454 Związek Pruski wypowiedział posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi i wzniecił powstanie przeciw Krzyżakom; zwrócił się do Kazimierza IV Jagiellończyka z prośbą o włączenie ziem pruskich do Polski; wydany przez króla III 1454 akt inkorporacji Prus był początkiem wojny trzynastoletniej.
 Zamki z tym hasłem