Zasadźca
Lokator, w dawnej Polsce organizator wsi lub miasta ( lokacja); pan feudalny wystawiał na ręce zasadźcy dokument lokacyjny będący podstawą organizacji lokowanej wsi lub miasta; zasadźca zostawał zwykle sołtysem lokowanej wsi, a w mieście dziedzicznym wójtem.
 Zamki z tym hasłem