Wykusz
Forma architektoniczna znana już w starożytności, spełniająca wtedy funkcje zarówno dekoracyjno-widokowe jak i obronne. W okresie gotyku i renesansu całkowicie zatracił charakter obronny przybierając formę bardzo dekoracyjną. Wykusz poszerzał wnętrze, był czasami dość obszerny i (szczególnie w architekturze niemieckiej) mógł mieścić kaplicę.
 Zamki z tym hasłem