Trakt
Dwa lub kilka pomieszczeń znajdujących się na jednej osi, zazwyczaj równoległej do osi podłużnej budynku. Rzadko spotyka się układ więcej niż dwutraktowy ze względu na brak możliwości umieszczenia okien w środkowych traktach.
 Zamki z tym hasłem