Starosta
Od przełomu XIII i XIV wieku urzędnik mianowany i odwoływany przez monarchę jako namiestnik prowincji lub ziemi (zwany później starostą generalnym), sprawujący pełnię władzy państwowej (bez prawa wydawania przywilejów), ważny czynnik centralizacji i umacniania władzy państwowej; w połowie XIV wieku pojawili się i stopniowo upowszechnili starości grodowi, zarządcy zamków i przylegających doń królewszczyzn , z uprawnieniami sądowymi wobec osób wszystkich stanów; w XVI wieku urząd starosty zaczął tracić kompetencje na rzecz urzędników ziemskich; starosta pozostał reprezentantem króla w powiecie, odpowiadał za bezpieczeństwo i nadzorował administrację grodzką.
 Zamki z tym hasłem